Condicions de la reserva

Per fer la reserva

Per tal de poder formalitzar la vostra reserva caldrà fer un avançament del  30% de l’import de l’estada al número de compte que us facilitarem junt amb una referència que caldrà fer constar. 

Una vegada fet l’avançament caldrà comunicar-ho enviant per fax o e-mail una còpia de la transferència bancària. Llavors rebreu una confirmació de la reserva. 

La resta de l’import de l’estada, és a dir, el 70% restant caldrà abonar-lo en  efectiu, el dia d’entrada a la casa.

Anul·lacions

L’anul·lació d’una reserva produeix unes despeses calculades sobre l’import de la paga i senyal de la reserva: 
“DECRET 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d’allotjament turístic. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 1904, pàg. 3725, de 3.6.1994).” Article 32 Rescabalament: 
L’anul·lació de la reserva donarà lloc en els supòsits que s’esmenten en l’article anterior, a retenir, com a màxim, les quantitats següents: 

1. El 5% de la paga i senyal, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d’antelació a la data fixada per ocupar l’establiment. 

2. El 50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb trenta o menys dies i més de set. 

3. El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de set dies d’antelació.

Normes de la Casa

Tant sols acceptem animals de companyia a la casa la Moixella.

El nombre de persones que pernocten a la casa no pot excedir el nombre estipulat en la reserva, qualsevol canvi caldrà comunicar-lo.

Les instal·lacions són d’ús exclusiu per les persones allotjades.

No s’accepten visites.

Disposem de  bressols, trones i baranes de llits per els més petits, sense cost addicional. Per els bressols caldrà que us porteu la roba d’abric.

Disposem de llits supletoris, aquests amb un suplement en el preu. 

Les deixalles cal tirar-les al contenidor que es troba a la cruïlla de la carretera de Solsona.

No es poden utilitzar les tovalloles de la casa per la piscina.

No es poden utilitzar les mantes fora de la casa i per cap ús que no sigui el d’abric al llit. 

No es poden tirar les cigarretes al terra, és una qüestió d’ higiene i perill de foc.

Agrairem que ens facin saber qualsevol averia o desperfecte, per tal de poder reparar o substituir la cosa afectada.

Caps de setmana: Hora d’entrada del divendres és a partir de les 16 hores, i la sortida fins a les 18 hores del diumenge. 

Temporada alta: Hora d’entrada a partir de les 16 hores i el dia de sortida a les 11 hores del matí.

En compliment de la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana i en concret de l’Ordre IRP 352/2009 sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge a facilitar les dades de les persones que s’hi allotgen, el dia d’entrada caldrà entregar una còpia de tots els DNI/ NIE, de les persones, majors de 16 anys, que s’allotjaran a la casa. 

Privacitat de les dades: Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en la reserva o formulari per sol·licitar informació, o en altres comunicacions, seran incorporades en un fitxer creat i mantingut per Lluís Cabó Cardona i no seran utilitzades per a cap més finalitat que per la qual foren recollides. L’interessat té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se per escrit al responsable del fitxer a través de corral@corraldelladurs.com

LA SEVA RESERVA CONFIRMA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS.